info@applycon.cz

+420 373 701 560

České firmy slavily úspěch při svém debutu na textilním veletrhu na Tchaj-wanu

Comments (0) Články, Novinky

České firmy slavily na Tchaj-wanu velký úspěch. Poprvé v historii se na Taipei Innovative Textile Application Show (TITAS) představili lídři českého textilního průmyslu. Veletrh TITAS proběhl ve dnech 16.-18.10.2017 v Tchaj-peji, kde se představilo více než 380 vystavovatelů z 11 zemí světa vč. České republiky.

Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu (ATOK) před třemi lety zahájila jednání o možné spolupráci s Taiwan Textile Federation (TTF) v Německu. V roce 2017 se na základě podepsaného Memoranda o spolupráci mezi ATOK a TTF uskutečnila první podnikatelská mise a účast českých firem na veletrhu TITAS v Tchaj-peji. V rámci veletrhu se úspěšně představilo 6 českých firem – Grund, Tonak, Applycon, Mileta, BTTO a 2G – spol., které měly možnost prezentovat výrobky typu inteligentních textilií, bavlněných přízí, pokrývek hlavy, přikrývek a polštářů.

Letošní ročník výstavy začal Česko-tchajwanským podnikatelským Kulatým stolem, který cílil na posílení obchodní spolupráce v textilním a oděvním průmyslu obou zemí. Kulatý stůl byl zorganizován díky úsilí organizátorům TITAS a TTF a z české strany ČEKK ve spolupráci s ATOK a CLUTEX (Klast technických textilií). Téměř 40 zástupců tchajwanských firem se zúčastnilo Kulatého stolu, kde měly firmy možnost i následných B2B jednání. Na okraj Kulatého stolu, prezident TTF Justin Huang a prezident ATOK Jiří Grund podepsali dovětek Memoranda o zájmu vybudovat platformu pro podporu obchodu a investic v oblasti textilního a oděvního průmyslu a zároveň uchovat ochranu IP či prohloubit sdílení informací a profesionálních talentů.

Podpis MoU mezi ATOK a TTF

Podpis MoU mezi ATOK a TTF

Česká účast na veletrhu TITAS přilákala pozornost místních i světových médií. Více článků o realizaci tohoto projektu naleznete na WTINCNAChina Times či Apple Daily.

Český textilní a oděvní průmysl je pro národní ekonomiku velmi důležitým sektorem, a to zejména od roku 2010. Celková prodejní hodnota výrobků českého textilního a oděvního průmyslu dosáhla více než 1,30 mld. USD v první polovině roku 2017 a jeho produktivita práce se stále zvyšuje.

Zdroj: http://www.mzv.cz/ekonomika/cz/novinky_z_velvyslanectvi/ceske_firmy_slavily_uspech_pri_svem.html

Autorka: Eva Pigová, vedoucí obchodně-ekonomického úseku, ČEKK Tchaj-pej

Comments are closed.