info@applycon.cz

+420 373 701 560

Applycon se představuje v Dobřanských listech

Comments (0) Články

Už je to více než 8 měsíců, kdy se naše firma přestěhovala z Plzně do Dobřan, do Sokolovské 1008, do jedné z budov bývalých kasáren. Chtěl bych touto cestou poděkovat vedení města Dobřany a panu starostovi za korektní jednání a za jeho snahu, aby se naše firma právě v Dobřanech „usadila“. Po těch několika měsících musím říci, že naše volba byla určitě správná a na nové místo jsme si rychle zvykli. Co se týká naší společnosti, velmi stručně řečeno, jsme ryze českou technologickou firmou, vlastněnou dvěma fyzickými osobami. Firmou, která dělá aplikovaný vývoj a jeho výsledky se snaží přenášet do své vlastní výroby. Firmou, která velmi úzce spolupracuje s několika českými a zahraničními univerzitami a výzkumnými organizacemi. Firmou, kde se rozhodně nenudíme.

„Vítejte ve světě nositelné elektroniky a inteligentních textilií“
Právě tento obor se stal v roce 2005, kdy jsme zakládali Applycon, naší vizí do budoucna. Ano právě v tomto oboru jsme se chtěli profilovat a odlišit se od těch ostatních. V té době to bylo trochu science-fiction, ale v posledních letech se ukazuje, že to byla dobrá volba. Po letech hledání obsahu a propagace tohoto nového oboru nemáme problém se zájmem o naše služby jak v technologicky vyspělých zemích západní Evropy, tak i v České republice. Zde je třeba zdůraznit spolupráce se dvěma technickými univerzitami a to s Technickou univerzitou v Liberci a se Západočeskou univerzitou v Plzni. S univerzitami spolupracujeme na vývoji a budoucí industrializaci velmi sofistikovaných oděvních výrobků. Myslím si, že jsme se stali jakýmsi pomyslným mostem mezi akademickou sférou a technologicky zaměřenými českými a zahraničními firmami.
Do portfolia našich výrobků a služeb pro výše uvedený obor patří například: nová generace inteligentního ochranného oděvu pro hasiče, blikající bunda pro cyklisty, vyhřívané oděvy, vyhřívané rukavice a ponožky a další zajímavé výrobky a inovativní technologie.

„Chceme dělat věci jinak“
Jedním z našich nejúspěšnějších projektů se stal projekt a následná realizace vyhřívání lavic v Katedrále sv.Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradu na konci roku 2014. Tuto zakázku jsme přijali s velkou pokorou a odpovědností vzhledem k velkému významu naší úchvatné kulturní památky. Myslím si, že jsme uspěli v této zakázce především díky tomu, že jsme představili tu nejlepší technologii spolu s nově vyvinutou vyhřívanou textilií, která se ukázala jako energeticky velmi úsporná a dostatečně komfortní. Musím zmínit i úspěšný projekt dvou nezávislých systémů vyhřívání pro našeho nejúspěšnějšího horolezce Radka Jaroše, který v roce 2014 zdolal poslední 14.osmitisícovku – horu K2, a stal se tak „králem Himaláje“ s tím, že zdolal všechny osmitisícovky bez použití kyslíkových přístrojů. Bylo nám velkou ctí, že si Radek vybral pro spolupráci právě naši firmu a my mu za to velmi děkujeme.
Dalších úspěšných projektů byla celá řada a doufejme, že mnoho zajímavých prací nás ještě čeká.

Ano, chceme skutečně dělat věci jinak. Spojovat věci či obory, o kterých jsme před časem ani netušili, že by mohli být předmětem našeho zájmu. Jsme opravdu jiní. Nebojíme se riskovat a prosazovat nové myšlenky tam, kde druzí neuspěli nebo tam, kam ti druzí ani nevstoupili. Proto jsme jiní.

„Hledáme šikovné spolupracovníky“
Když jsme se zhruba před rokem rozhodovali přestěhovat naši firmu, nechtěli jsme původně tak velké prostory, avšak po několika měsících v Dobřanech se nám budova docela slušně zaplnila a to v následujícím měsíci čekáme další zajímavé zakázky a projekty, které naši výrobu ještě výrazně zvětší. Takže už trochu přemýšlíme i o dalším rozvoji a rozšíření firmy. Prostory jsou samozřejmě věc jedna, ale to podstatnější pro rozvoj jakékoliv firmy, jsou její pracovníci. Měli jsme to štěstí a doufám, že i nadále ho mít budeme, že i po přestěhování firmy z Plzně nám zůstala většina našich pracovníků věrná a podílí se tím na rozvoji naší firmy. Hodně našich spolupracovníků má již letité zkušenosti z oborů, ve kterých působíme, a právě tyto zkušenosti využíváme společně k dalšímu rozvoji firmy. S tím, jak se rozvíjí naše společnost, hledáme další šikovné pracovníky do výroby, do vývoje, nebo na pozice spojené s vlastním řízením společnosti. Budeme samozřejmě rádi, když co nejvíce zájemců najdeme právě v Dobřanech a blízkém okolí.
Děkuji tímto Dobřanským listům, že nám umožnily představit se touto formou veřejnosti a doufám, že dříve nebo později budeme moci přispět do novin i dalšími zajímavými informacemi z činnosti naší společnosti.
Ing. Milan Baxa
jednatel společnosti

Comments are closed.