info@applycon.cz

+420 373 701 560

24.5.2019

SYSTÉM ŘÍZENÉHO OCHLAZOVÁNÍ –

TEXTILNÍ CHLADICÍ SYSTÉM

VYUŽÍVAJÍCÍ ADIABATICKÝ CHLADÍCÍ

EFEKT CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012361 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je vyvinutí inovativního aktivního ochlazovacího systému – adiabatický chladicí systém na bázi textilu – a jeho uplatnění v oblasti integrace do ochranného oděvu.

Comments are closed.