info@applycon.cz

+420 373 701 560

24.3.2016

Pokročilé funkční bloky a technologie pro inteligentní textilie

ADVANTEX = Advanced Functional Blocks And Technologies For Smart Textile Products

Projekt řeší nové technologie pro oblast smart textilií. Novým výrobkem bude chytrý zásahový oblek s integrovaným mikrosystémem sloužící ke zvýšení bezpečnosti pracovníků, kteří jsou vystaveni nebezpečným podmínkám.

Mikrosystém bude schopen monitorovat fyziologické funkce pracovníka, detekovat nebezpečné plyny v okolním prostředí a měřit teplotu a vlhkost uvnitř i vně ochranného oděvu, na jejímž základě bude určena jeho tepelná kapacita. Tepelná kapacita bude sledována v reálném čase a její monitorování povede k zabránění tepelného stresu a popálení uživatelů. Zejména pro ochranu hasičů, bude vyvinut např. systém pro sledování a detekci jejich pohybu, lokalizaci uvnitř budov, hlášení poplachových stavů při překročení kritických hodnot a bezdrátový přenos dat do centrální jednotky, kterou bude obsluhovat velitel zásahu.

Comments are closed.